Welkom!

Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita wordt onder meer een goede aansluiting nagestreefd tussen de sectoren onderwijs en zorg.

Vanuit deze doelstelling is op 25 januari 2018 een eerste Inspiratiedag georganiseerd onder het motto 'Voor ieder kind een passende plek'. Tijdens deze succesvolle bijeenkomst hebben ca. 250 deelnemers uit allerlei werkvelden nader met elkaar kennisgemaakt en gezocht naar manieren om de onderlinge samenwerking te versterken.

Voor 2019 hebben wij het organisatiestokje overgenomen van Unita. Heel graag nodigen we u daarom uit voor de tweede Inspiratiesessie op 31 januari van 12:00 tot 17:00 uur, waarin we onze ambities weer een stap dichterbij willen brengen. Centraal staat dit keer het onderwerp 'Jeugdpreventie'.

U komt toch ook?

Anita Keita, Ad Otjes en Mayke Vaes (Versa Welzijn)

Anneke Muilwijk (Leger des Heils W&G Noord-Holland)

Jeannette van der Veer, Irma Laméris en Rinelle van den Top (GGD Gooi en Vechtstreek)

Yvonne Kok (Youké)

Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie actief in de Gooi- en Vechtstreek, Baarn en Eemnes. Je ziet ons in wijkcentra en peuterspeelzalen, in de buurtbus en op straat. Samen bouwen we aan verbonden buurten.

Leger des Heils W&G Noord-Holland is onderdeel van de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils in Nederland. Vanuit onze missie richten wij onze focus op mensen aan de onderkant van de samenleving om hen doortocht (toegang & perspectief) te bieden naar een menswaardig bestaan.

GGD Gooi en Vechtstreek is gericht op de gezondheid van de inwoners in de regio. Ze werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel), en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

Youké staat voor sterke jeugd. Wij bieden specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. De naam Youké zegt het al: “Jij bent oké”, met een eigen talent, kleur en netwerk.